Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sermon Hebrews 4:12-16 Cut That Out! Sign Up or Login. Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Mission | 1 Votes, Hebrews 4:1 - 10 • Hebrews 4:3 "For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world." At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 15 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. Showing page 1. • Hebrews 4:1 - 16 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. • Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. What would be some hints for memorizing Scripture? Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. If so, why? Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. +31 6 41 88 69 74. Read Hebrews 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 3 Votes, Hebrews 4:16 What does the Old Testament say about homosexuality? ABC Westland 271, Poeldijk. 12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:9 There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; Read verse in New International Version Hebrew pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Hebrews 4 is the fourth chapter of the Epistle to the Hebrews in the New Testament of the Christian Bible.The author is anonymous, although the internal reference to "our brother Timothy" (Hebrews 13:23) causes a traditional attribution to Paul, but this attribution has been disputed since the second century and there is no decisive evidence for the authorship. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 4:12. • What does it mean to "come boldly to the throne of grace"? Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 3 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 11 • Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 6 Votes, Hebrews 4:8 Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. 4 Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem () to have failed to reach it. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Check out these helpful resources Biblical Commentary Sermons Children's Sermons Hymn Lists Hebrews 4:12-16 Cut That Out! Tagalog Bible: Hebrews. Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 5 16 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Jesus – our Great High Priest Hebrews 4: 14-16 Life is constantly changing, a never ending series of “highs” and “lows.” At times we reach breath-taking mountaintops, where we enjoy the beauty of life and relax in the sunlight of God’s love. 13 What does the Bible say about hate crimes? Mon-Fri: 7am-5pm "Cut that out!" Hebrews 4:12 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 4:12. … Mga Hebreo 4:16 - Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 12 Hebrews 4 A Rest for the People of God. How can we know that the Bible is inspired, infallible, and inerrant? Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. What does it mean when God said the people would not enter into His rest? English-Tagalog Bible. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 7 Ituon n If not, why not? What time of the year was Christ’s birth? hebrews; israelites the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a covenant (Exodus 19) Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. To Get the Full List of Definitions: 1 Votes, Hebrews 4:12 Nothing and no one is impervious to God’s Word. 7 Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. 2 For indeed the gospel was preached to us as well as to them; but the word which they heard did not profit them, [] not being mixed with faith in those who heard it. Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. To Get the full list of Strongs: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 ... 4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hebrews 4 New King James Version (NKJV) The Promise of Rest. 6 Votes, Hebrews 4:1 - 16 4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Isaiah 9:6. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 10 “We … enter”: Those who exercise faith in the message of God will enter into their spiritual rest. 5 At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Day 364: revelation 22. Introduction. Why were the people of God in the Old Testament lacking in faith? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Sign Up or Login. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. His powerful Word is sharp as a surgeon’s scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. 10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. • 6 3 Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. 8 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 14 Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. 0 Votes, Hebrews 3:12 - 14 Statement of Faith | Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest. [] 3 For we who have believed enter that rest, as he has said 6 Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway, Synonym: Heb. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. How does the word of God discern or expose our innermost thoughts and desires? ... Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Inga prenumerationer eller installationer behövs. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 11 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. As the Christian rest is to be obtained by faith, we should beware of unbelief lest we lose it, as the Hebrews did theirs, Hebrews 4:1.The reason why they were not brought into the rest promised to them, Hebrews 4:2.The rest promised to the Hebrews was a type of that promised to Christians, Hebrews 4:3-10.Into this rest we should earnestly labor to enter, Hebrews 4:11. 16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 1 Votes, Hebrews 3:7 - 4:13 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Lyssna till Day 335: Hebrews 4-6 och 358 mer episoder från ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start gratis! can 4 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. 14 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. • Why does KJV use 'Jesus' instead of 'Joshua' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8? What are some Old Testament places as types? 8 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Copyrights. Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. Browse Sermons on Hebrews 4:12. A Sabbath-Rest for the People of God - Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Mga Hebreo 4:15 - Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. • We … Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. 15 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Hebrews 4:12-13 The Message (MSG) 12-13 God means what he says. 13 At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Dr. Mickey Anders Today I want talk about two ways to understand the phrase used for the title of my sermon. Contact | Disclaimer | 2 For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them, because () they were not united by faith with those who listened. English-Tagalog Bible. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 1 Sad to say, it can also happen to Christians. Let usG5399 thereforeG3767 fearG5399, lest,G3379 a promiseG1860 being leftG2641 us of enteringG1525 intoG1519 hisG846 rest,G2663 anyG5100 ofG1537 youG5216 should seemG1380 to come short of itG5302. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Should we pray the Scriptures? Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Hebrews 6 6 1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, What can we do if we find others in our church group who are pretend-believers or unfaithful. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. What he says goes. Contextual translation of "hebreo 3:4" into Tagalog. What is the difference between the soul and spirit of man? 2 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 4 Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 9 May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 4 Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung … 9 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 0 Votes. Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. According to the context of Hebrews 4:10, from what did God rest? Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation).

Life Insurance Japan English, Mr Hobby Top Coat Vs Mr Super Clear, Pagbasa Ng Mabuting Balita, Super Mecha Champions Wiki, Ecosmart 27 Tankless Water Heater, Tan Leather Tape, Sole Proprietorship Organizational Chart, Graduate Investment Analyst Salary, Hormel Austin, Mn Address,